Reklamácie

 

 

Postup pri reklamácii.

 

Reklamácie odporúčame riešiť mailom (info@w-shop.sk) s tým že do predmetu sa uvádza reklamácia a číslo objednávky. Pri reklamácii je potrebné vyplniť reklamačný formulár ktorý si môžete stiahnuť  tu . K reklamácii tovaru je potrebné priložiť kópiu faktúry s dokladom o zaplatení alebo kópiu dokladu z registračnej pokladne a vyplnený podpísaný reklamačný formulár. Ak nie je k tovaru priložený záručný list, faktúra a doklad o zaplatení slúži ako záručný list. Záručná doba sa začína dňom prevzatia tovaru. Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jej časti) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť produktu vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu a nedá sa ako taká reklamovať. V prípade reklamácie odporúčame reklamovaný tovar doručiť osobne na adresu prevádzky predávajúceho W-Trading SK s.r.o Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava, alebo poslať na poštovú adresu predávajúceho: W-Trading SK s.r.o. Kopčianska 20/B 851 01, Bratislava. Reklamovaný tovar odporúčame poslať ako poistenú zásielku. Po obdržaní reklamovaného tovaru spolu s dokladom o kúpe - faktúrou, vyplneným reklamačným formulárom, je predávajúci povinný do 30 dní písomne, alebo môže i kópiu zaslať  mailom a tak oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok autorizovaného znalca v príslušnom odbore pokiaľ je to zo zákona povinnéPredávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie pri uplatnení reklamácie. Ak to nie je možné, vydá mu ho spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

 

Reklamačný formulár PDF